Osmanlı devleti metre ölçü birimini hangi padişah zamanında kabul etmiştir?, Abdulaziz döneminde olan yenilikler nelerdir?
Tarih kategorisinde

1 cevap

0 oy
Osmanlı devleti metre ölçü birimini Abdülaziz zamanında kabul etmiştir.

Ayrıca;

Abdülaziz Dönemi Islahatları ve yenilikleri (1861 – 1876)
-1863’te Galatasaray Sultanisi (Lisesi) açıldı.
-1863’te Bank-ı Osman-i Şahane (Osmanlı Bankası) kuruldu.
NOT: Para basma yetkisine sahip olan bu banka Osmanlı Devleti’nin Merkez Bankası gibi çalışmıştır.
-1864’te kimsesiz çocuklara sanayi alanında eğitim vermek üzere “Islahhane Mektebi” açıldı.
-Dışarıdan borç para alınarak dünyanın üçüncü büyük donanması inşa edildi.  1868’de Meclis-i Ahkam-ı Adliye ikiye bölündü. “Divan-ı Ahkam-ı Adliye” (Yargıtay) ve “Şuray-ı Devlet” (Danıştay) isimli iki yüksek mahkeme oluşturuldu.
-1864’de, çıkarılan “Vilayet Nizamnamesi” ile ülke; vilayet, liva (sancak), kaza ve köy şeklinde teşkilatlandırıldı. 1871’de kaza ile köy arasında “Nahiye” denilen başka bir idari birim oluşturuldu.
-1869’da Süveyş Kanalı açıldı.
-1870’de Darülfünun (üniversite) açıldı.
-Dolmabahçe Sarayı tamamlandı.
-1872’de ilk resim sergisi Şeker Ahmet Paşa tarafından açılmıştır.
-1873’te kimsesiz ve yetim çocuklara eğitim vermek üzere Darüşşafaka Lisesi açıldı.
-1869’da çıkarılan Maarif-i Umumiye Nizamnamesi ile ilk kez yabancıların okul açmasına izin verildi.
-1870’te “Darülmuallimat” adıyla ilk kız öğretmen okulu açılmıştır.
-Abdülaziz’in son zamanlarında Genç Osmanlılar (Jön Türkler) hareketi başladı.
-Mecelle adlı medeni kanun kitabı Ahmet Cevdet Paşa tarafından hazırlanmaya başladı (1868).
-1867’de tarımsal alanda destek sağlamak için Ziraat Bankası’nın temeli sayılan Memleket Sandıkları (Emniyet Sandığı) kurulmuştur.
-1862’de ilk posta pulu basılmıştır.

İlgili sorular