Milli kimliğin oluşmasında Asya Hun Devleti’nden günümüze kadar kurulmuş olan Türk devletlerinin etkileri var mıdır? Neden?
Tarih kategorisinde

1 cevap

0 oy
Milli kimliğin oluşmasında İlk Türk devletinden günümüze kadar kurulan bütün Türk devletlerinin bir etkisi vardır. Çünkü, kimlik bilinci tarih boyunca var olan Türk devletlerindeki değerler, gelenek ve görenekler, edinilen tecrübeler ve birikimlerle oluşmuştur.