İnsan hakları kavramının ortaya çıkmasını sağlayan gelişmeler neler olabilir?
Tarih kategorisinde

1 cevap

0 oy
Doğru cevap
İnsan hakları geçmişten günümüze en tartışmalı konulardan biri olmuştur. İnsan haklarının gündeme gelmesi, bu hakların ihlal edilmesi, sürekli bir takım suistimal ve istismarların yaşanması yaşanmasıyla gündeme gelmiştir. Fakat insan haklarının ortaya çıkmasındaki en büyük etken savaşların yaşanması olmuştur.

Özellikle de İkinci Dünya Savaşı zamanında ve sonrasında insanların yaşadıkları karşısında sebepsiz yere hayatlarını yitirmeleri ve suçsuz yere hayatlarını kaybetmeleri insan yaşamının değerinin yeniden sorgulanmasına ve insan hayatının değerine olan inancın kaybolmasına sebep olmuştur. Bu bakımdan uluslararası mahkemeler ve evrensel kanunlar ortaya çıkmıştır. Savaşların pek çok insanın ölümüne sebep olmasına, toplu ölüm ve soykırımları meydana getirmesi insan hakları konusunun ortaya çıkmasında büyük rol oynamakla birlikte bu savaşlar esnasında pek çok çocuk ölümü sonrası çocuklar için de ayrıca çocuk haklarının gündeme gelmesini sebep olmuştur. Tarihte ilk insan hakları kavramını Sümerler ortaya atmıştır ve amaç işçi ve işveren arasındaki ilişkileri düzenleyerek tarafların haklarını belirlemekti. Daha sonra zamanla Magna Carta gibi yine insan haklarına doğrudan değinen belgelerle tarih boyunca bu hakları düzenleyen pek çok sözleşme ortaya atılmıştır. Fakat en güncel olanı günümüzde 3 Eylül 1953 te imzalanan Avrupa insan hakları Sözleşmesidir.