Milli Mücadele sürecinde, tarihin en önemli dönüm noktalarından biri olmuştur. Milli Mücadele yılları sürecinde birçok faaliyet düşman işgaline karşı konulması için yapılmıştır. Bu nedenle siyasi, sosyal ve askeri önlemler ve çözüm yolları belirlenmiştir. Milli Mücadele sürecinde gerçekleşen kongreler, Balıkesir Kongresi, Alaşehir Kongresi, Sivas Kongresi ve Erzurum Kongresi şeklindedir.

Sosyal Bilgiler kategorisinde

İlgili sorular