Bilimden gelen bilgileri kullanarak günlük yaşamdaki sorunları çözen metodaTeori denirBilimde teori veya kuram; bir olgunun, sürekli olarak doğrulanmış gözlem ve deneyler baz alınarak yapılan bir açıklamasıdır. Teori, herhangi bir olayı, vakayı, görüngüyü açıklamak için kullanılan düşünce sistemidir. Genel anlamda, kuram, bir düşüncenin genel, soyut ve rasyonel olmasıdır. 

Fizik kategorisinde

1 cevap

0 oy
hayır yanlış cevap teori değil gözlem olmalıydı

İlgili sorular

1 cevap