1. Bir malın arz denklemi  = 150 + 14 , talep fonksiyonu ise  = 16,875 − 0,0625 ise
a. Piyasa dengesini sağlayan fiyat (P) ve miktar (Q) değerlerini hesaplayınız.
b. Piyasa dengesini sağlayan fiyat ve miktar düzeyine göre talebin fiyat esnekliğini ve arz esnekliğini
hesaplayınız.
Genel kategorisinde

1 cevap

0 oy
a. Piyasa dengesini sağlayan fiyat (P) ve miktar (Q) değerlerini hesaplayınız.

Piyasada denge, arz ve talep eğrilerinin kesiştiği noktada oluşur. Bu nedenle, arz ve talep eğrilerini eşitleyerek denge fiyatını ve miktarını hesaplayabiliriz.

Qd = Qa
16,875 − 0,0625P = 150 + 14P
24P = 158,875
P = 6,625
Q = 16,875 − 0,0625P
Q = 16,875 − 0,0625 * 6,625
Q = 16
Cevap:

P = 6,625
S = 16
b. Piyasa dengesini sağlayan fiyat ve miktar düzeyine göre talebin fiyat esnekliğini ve arz esnekliğini hesaplayınız.

Talep esnekliği, fiyattaki bir birimlik değişmenin talep edilen miktardaki yüzde değişime oranı olarak tanımlanır.

E_d = (%ΔQ) / (%ΔP)
Piyasada denge sağlandığında, fiyat ve miktar değişmez. Bu nedenle, talep esnekliğini hesaplamak için, fiyattaki bir birimlik değişmenin talep edilen miktardaki yüzde değişime oranını hesaplamamız yeterlidir.

E_d = (ΔQ) / (ΔP)
ΔP = 1
ΔQ = (16 * 0,0625)
ΔQ = 1
E_d = (1) / (1)
E_d = 1
Cevap:

P = 6,625
S = 16
**Talep esnekliği 1'e eşit olduğu için, talep eğrisi birim esnektir. Bu, fiyattaki bir birimlik değişmenin talep edilen miktarda bir birimlik değişmeye neden olduğu anlamına gelir.

Arz esnekliği, fiyattaki bir birimlik değişmenin arz edilen miktardaki yüzde değişime oranı olarak tanımlanır.

E_a = (%ΔQ) / (%ΔP)
Piyasada denge sağlandığında, fiyat ve miktar değişmez. Bu nedenle, arz esnekliğini hesaplamak için, fiyattaki bir birimlik değişmenin arz edilen miktardaki yüzde değişime oranını hesaplamamız yeterlidir.

E_a = (ΔQ) / (ΔP)
ΔP = 1
ΔQ = (14 * 1)
ΔQ = 14
E_a = (14) / (1)
E_a = 14
Cevap:

P = 6,625
S = 16
**Arz esnekliği 14'e eşit olduğu için, arz eğrisi çok esnektir. Bu, fiyattaki bir birimlik değişmenin arz edilen miktarda 14 birimlik değişmeye neden olduğu anlamına gelir.

İlgili sorular

1 cevap
12, Ocak, 2024 Genel kategorisinde misafir sordu