İngilizce kategorisinde

1 cevap

0 oy
İngilizce Sıfatlarda Karşılaştırma

İngilizce'de sıfatlar, iki veya daha fazla nesnenin veya kavramın niteliklerini karşılaştırmak için kullanılabilir. Sıfatlar, karşılaştırmalı (comparative) ve en üstün (superlative) olmak üzere iki şekilde karşılaştırılabilir.

Karşılaştırmalı Sıfatlar (Comparative Adjectives)

Karşılaştırmalı sıfatlar, iki nesnenin veya kavramın niteliklerini karşılaştırmak için kullanılır. Karşılaştırmalı sıfatlar, sıfatın sonuna "-er" eki eklenerek oluşturulur. Örneğin, "big" (büyük) sıfatının karşılaştırmalı hali "bigger" (daha büyük) olur.

Örnekler:

The dog is bigger than the cat. (Köpek, kediden daha büyüktür.)
This house is newer than that house. (Bu ev, o evden daha yenidir.)
He is smarter than me. (O, benden daha zekidir.)
En Üstün Sıfatlar (Superlative Adjectives)

En üstün sıfatlar, bir grup nesnenin veya kavramın içindeki en yüksek veya en düşük niteliği belirtmek için kullanılır. En üstün sıfatlar, sıfatın sonuna "-est" eki eklenerek oluşturulur. Örneğin, "big" (büyük) sıfatının en üstün hali "biggest" (en büyük) olur.

Örnekler:

This is the biggest house I've ever seen. (Bu gördüğüm en büyük ev.)
He is the smartest student in the class. (O, sınıfın en zeki öğrencisidir.)
Everest is the highest mountain in the world. (Everest, dünyanın en yüksek dağıdır.)
İki veya Daha Fazla Sıfatı Karşılaştırmak

İki veya daha fazla sıfatı karşılaştırmak için, sıfatlar "than" bağlacı ile birbirine bağlanır. Örneğin, "big" (büyük) ve "tall" (uzun) sıfatları karşılaştırmak için şu cümleyi kurabiliriz:

The dog is bigger than the cat, but it's not as tall as the giraffe. (Köpek, kediden daha büyüktür, ama zürafadan daha uzun değildir.)
İki Sıfatın Aynı Niteliğe Sahip Olduğunu İfade Etmek

İki sıfatın aynı niteliklere sahip olduğunu ifade etmek için, sıfatlar "as ... as" bağlacı ile birbirine bağlanır. Örneğin, "big" (büyük) ve "tall" (uzun) sıfatları aynı niteliklere sahip olduğunu ifade etmek için şu cümleyi kurabiliriz:

The dog is as big as the cat. (Köpek, kedi kadar büyüktür.)
Sıfatları Karşılaştırmak İçin Diğer Yöntemler

Sıfatları karşılaştırmak için, sıfatın önüne "more" (daha) veya "most" (en) edatları getirilebilir. Örneğin, "big" (büyük) sıfatının karşılaştırmalı hali "more big" (daha büyük) veya "most big" (en büyük) olarak da ifade edilebilir.

Örnekler:

This house is more big than that house. (Bu ev, o evden daha büyüktür.)
He is most smart in the class. (O, sınıfın en zeki öğrencisidir.)
Sıfatları Karşılaştırmak İçin Özel Durumlar

Bazı sıfatlar, karşılaştırmalı veya en üstün hali için özel kurallara göre oluşturulur. Örneğin, "good" (iyi) sıfatının karşılaştırmalı hali "better" ve en üstün hali "best" şeklindedir.

Örnekler:

This is better than that. (Bu, odan daha iyidir.)
He is the best student in the class. (O, sınıfın en iyi öğrencisidir.)
Karşılaştırmalı ve en üstün sıfatlar, İngilizce'de sıkça kullanılan yapılardan biridir. Bu yapıları doğru bir şekilde kullanmak, İngilizce iletişim becerilerinizi geliştirmenize yardımcı olacaktır.

İlgili sorular