Edebiyat kategorisinde

1 cevap

0 oy
Doğru cevap
Cumhuriyet, egemenliğin kayıtsız şartsız millete ait olduğu bir yönetim biçimidir. Cumhuriyette, devlet başkanı, halk tarafından seçilir. Halk, kendi iradesini, seçimlerle ortaya koyar. Cumhuriyet, demokrasinin temelini oluşturan bir yönetim biçimidir.

Atatürk, 1881 yılında Selanik'te doğmuştur. Osmanlı İmparatorluğu'nun son dönemlerinde ve Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk yıllarında yaşamış, Türk Kurtuluş Savaşı'nın lideri ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu olan bir asker ve devlet adamıdır.

Mustafa Kemal Atatürk

Atatürk, Kurtuluş Savaşı'nı kazandıktan sonra, 29 Ekim 1923 tarihinde Türkiye Cumhuriyeti'ni kurmuştur. Atatürk, cumhuriyeti, laik, demokratik ve sosyal bir devlet olarak kurmuştur. Atatürk'ün cumhuriyet anlayışında, egemenlik kayıtsız şartsız milletindir. Atatürk, cumhuriyetin temelini oluşturan altı ilkeyi belirlemiştir. Bu ilkeler, cumhuriyet ilkelerinin temelini oluşturmaktadır.

Atatürk ilkelerinden bazıları şunlardır:

Cumhuriyetçilik: Egemenliğin kayıtsız şartsız millete ait olmasıdır.
Halkçılık: Halkın egemenliğinin gerçekleştirilmesidir.
Laiklik: Din ve devlet işlerinin birbirinden ayrılmasıdır.
Milliyetçilik: Millet olma bilincinin geliştirilmesidir.
Devletçilik: Devletin ekonomide etkin rol oynamasıdır.
İnkılapçılık: Toplumsal, ekonomik ve siyasi alanda değişim ve yenilikler yapılmasıdır.
Atatürk, cumhuriyetin temellerini sağlamlaştırması ve Türkiye'yi modern bir devlet haline getirmesi için birçok reform gerçekleştirmiştir. Bu reformlar, eğitim, ekonomi, hukuk, kültür ve siyaset alanlarında gerçekleştirilmiştir. Atatürk'ün reformları, Türkiye'nin çağdaş bir devlet haline gelmesinde önemli bir rol oynamıştır.

Atatürk, 10 Kasım 1938 tarihinde vefat etmiştir. Atatürk'ün vefatı, Türkiye'de büyük bir üzüntüye neden olmuştur. Atatürk, Türk milletinin en büyük kahramanlarından biridir. Atatürk'ün ilke ve inkılapları, Türkiye Cumhuriyeti'nin temelini oluşturmaktadır.