allahin butun canlılara hayat vermesine ne denir
Din kategorisinde

1 cevap

0 oy
Doğru cevap
Allah'ın "bütün canlılara hayat vermesine Habir de denilmektedir.. ayrıca; Allah'ın tüm canlılara hayat vermesine genellikle yaratıcılık, ilahi irade, merhamet ve kudret gibi kavramlarla ifade edilir. İslam inancına göre, Allah her canlıya hayat verir ve onları yarattığı gibi korur, besler ve yönetir. Kur'an-ı Kerim'de de "Allah, her şeyin yaratıcısıdır" (Zümer Suresi, 62) ve "Sizi yaratan da O'dur, rızıklandıran da O'dur" (Şuara Suresi, 81) gibi ayetlerle bu kavramlar vurgulanmaktadır. Bu nedenle, İslam dininde tüm canlılar, Allah'ın yarattığı değerli varlıklar olarak görülür ve onlara saygı göstermek, korumak ve yaşatmak insanların sorumluluğundadır.

İlgili sorular