İngilizce kategorisinde

1 cevap

0 oy
"Comparatives and superlatives" olarak geçer. Comparative cümleler, birden fazla özelliği fazlalık veya azlık derecesi olarak karşılaştırmayı yapmamızı sağlayan cümlelerdir. Kısa sıfatlara -er eki gelir. Sonrasında than kelimesi gelir. Uzun sıfatlarda önüne more ve ardından than getirerek comparative cümleleri yazarız. 

Superlative cümleler ise, bir özelliğin en olduğunu anlatmak için kullanılır. The most, the best gibi ifadeler bu cümlelerde geçer. Kısa sıfatlar ise -est eki alırlar. Comparative (karşılaştırma) cümlelerine 10 adet örnek cümle; 

1) She is more succesful than other girl. 

2) Erzurum is colder than Antalya. 

3) Atatürk is stronger than other leaders. 

4) Playing cheese is more boring than playing cards. 

5) Konya is larger than Osmaniye. 

6) İstanbul is more crowded than Yalova. 

7) Summer season is more enjoyable than winter season. 

8) Bear is bigger than a monkey. 

9) Coffee is more delicious than tea. 

10) Rock gender is more qualified than pop music gender. 

İlgili sorular

0 cevap