Elektronların çekirdek etrafında bulunduğu yere orbital (elektron bulutu) denir. Fizikte buna atomik, kimyada ise orbital denilmektedir.
 
Bir orbitalde en fazla iki elektron bulunur.

Buna örnek olarak neon atomunu verelim.

Neon atomunun elektron dizilimi: 1s², 2s², 2p6

Neon atomunun orbital şemasını eklentide görebilirsiniz.
Kimya kategorisinde

İlgili sorular