REKLAM

Kendi yaşam deneyimlerinize bağlı olarak okul içinde öğrenilen bilginin niteliği ile okul dışında öğrenilen bilginin niteliğindeki farklılıkları analiz edilerek, tartışılacak.
Genel kategorisinde