REKLAM

dede korkut hikayeleri hangi döneme aittir
Edebiyat kategorisinde

1 cevap

0 oy
Doğru cevap

Destan döneminden halk hikâyeciliğine geçiş dönemine ait olan Dede Korkut Hikâyeleri Bugün Türkiye'de en yaygın olarak bilinen hikâyeler, 15-16. yüzyıllarda meçhul biri tarafından yazıya geçirilmiştir. Eserin asıl adı "Kitab-ı Dede Korkut Ala Lisan-ı Taife-i Oğuzan" (Oğuzların Diliyle Dede Korkut Kitabı)'dır. 

Dede Korkut Hikâyelerinin Özellikleri: Eser, bir önsöz ile12 hikâyeden oluşur. Olağanüstü olaylarla gerçeğe uygun olaylar eserde iç içedir. Türklerin eski yaşam tarzları ile ilgili ayrıntılar yanında İslam dini ile ilgili özellikler de vardır. Eserde geçen "Dede Korkut" meçhul bir halk ozanıdır. Hikâyelerde Oğuzlar'ın çevredeki boylar ile aralarındaki savaşlar ve kendi iç mücadeleleri yer alır. Hikâyelerin konuları; aşk, yiğitlik gösterisi, kahramanlık, boylar arasındaki savaştır. 15. yy'da yazıya geçirilmiştir. Eserin yazarı belli değildir. Nazım ile nesir iç içedir. Azerî Türkçesi ile oluşturulmuştur. 

İlgili sorular

1 cevap
1, Kasım, 2020 Edebiyat kategorisinde merve sordu