1932 1938 yılları arasında türk dış politikasında yaşanan siyasi gelişmeler
Tarih kategorisinde

1 cevap

0 oy
Doğru cevap
1932 1938 yılları arasında türk dış politikasında yaşanan siyasi gelişmeler

* Türkiye, 1930’ların başında, dış ve iç meselelerini büyük ölçüde çözüme kavuşturmuş, “Yurtta Sulh, Cihanda Sulh” ilkesi doğrultusunda barışçı bir politika izleyecektir.

* Türkiye’nin bu dönemde karşılaştığı önemli olaylar; Milletler Cemiyeti’ne giriş, Balkan Antantı’nın kurulması, Türkiye-İtalya ilişkileri, Montrö Boğazlar Sözleşmesi, Hatay meselesi ve Sadabat Paktı’nın kurulması olmuştur.

* Yaklaşan savaş tehlikesine karşı Türkiye hem sınırlarını korumak ve güvenliğini sağlamak hem de dünya barışına katkıda bulunmak istemiştir

* Nüfus Mübadelesi

* Yabancı Okullar Sorunu

* Irak Sınırı ve Musul Sorunu (5 Haziran 1926)

* Türkiye’nin Milletler Cemiyeti’ne Girişi (18 Temmuz 1932)

* Balkan Antantı (9 Şubat 1934)

* Montrö Boğazlar Sözleşmesi (20 Temmuz 1936)

* Sadabat Paktı (8 Temmuz 1937)

* Hatay’ın Anavatana Katılması (30 Haziran 1939)

İlgili sorular

1 cevap
13, Eylül, 2019 Tarih kategorisinde misafir sordu