ilk çağ uygarlıkları ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır
Tarih kategorisinde

1 cevap

0 oy
Doğru cevap

İlk Çağ uygarlıkları ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? 

Doğru cevap : E

A)Hititler, Anal denilen yıllıklar oluşturmuşlardır.
B)Mısırlılar, piramit adı verilen anıt mezarlar yapmışlardir.
C)Frigler, tapates denilen halı ve kilimleri dokumuşlardır.
D)Ibraniler, tek tanrılı semavi din inancını benimsemişlerdir.
E)Yunanlılar, tarihte ilk kez madeni parayı kullanmışlardır.