bütünleyici parçaların birleşmesiyle oluşan eşyaya ne ad verilir
Genel Kültür kategorisinde

1 cevap

0 oy
Doğru cevap
Bütünleyici parçaların birleşmesiyle oluşan eşyaya Bileşik eşya denir. Birden fazla eşyanın birleşerek tek bir eşya niteliği kazanmasıyle oluşan eşyalardır.

Bileşik eşyayı meydana getiren parçalara “mütemmim cüz” (bütünleyici parça) denir.

Bütünleyici Parça Örnekleri
örneğin bir evin pencereleri ve kapısı evin bütünleyici parçasıdır. Bir arabanın motoru, o arabanın bütünleyici parçasıdır.

İlgili sorular