REKLAM

devletin yetkili organları tarafından konulmuş olan yazılı hukuk kuralları
Kpss kategorisinde

1 cevap

0 oy
Pozitif Hukuk
Devletin yetkili organlarınca yürürlüğe konulan anayasa, kanun, uluslararası antlaşmalar, kanun hükmünde kararname, tüzük, yönetmelik ve tebliğ gibi yazılı hukuk kuralları ile örf ve adet hukuku, pozitif hukuk kurallarını oluşturur.