REKLAM

sermayesinin tamamı devlete ait olan işletmelere ne denir
Kpss kategorisinde

2 Cevaplar

0 oy

Sermayesinin tamamı devlete ait olan işletmelere Kamu İşletmeleri denir.

0 oy
Mülkiyet durumlarına göre işletmeler

a. Özel işletmeler
-Üretim araçlarının mülkiyeti özel teşebbüse ait olan işletmelerdir.

b. Kamu işletmeleri
-Sermayenin tamamı veya birden fazlası devlete veya devlete bağlı kamu tüzel kişilerine ait olan işletmelerdir.
SGK, Ziraat Bankası, Halk Bankası, Özel bütçeli devlet işletmeleri (Spor Toto), Döner Sermayeli İşletmeler (Başbakanlık Basımevi) vs.

c. Karma İşletmeler
-Özel kişiler ile kamu tüzel kişilerinin birlikte kurdukları ve kamunun pay çokluğuna sahip olduğu işletmelerdir.

d. Yabancı Sermayeli İşletmeler
-Mülkiyeti yabancı girişimcilere ait olan işletmelerdir.

İlgili sorular

1 cevap