Sosyal Bilgiler kategorisinde odevvebilim tarafından

Mustafa Kemal Atatürkün 'Türkiye cumhuriyeti şeyhler dervişler müritler ülkesi olamaz' sözü ile hangi ilkesini ilişkilendirebiliriz?

a: devletçilik   b: inkılapçılık   c: halkçılık   d: laiklik

1 cevap

odevvebilim tarafından

Laiklik ilkesi din ve devlet işlerinin birbirinden ayrılmasıdır. 'Türkiye cumhuriyeti şeyhler dervişler müritler ülkesi olamaz' sözü ile ilişkilendirilecek tek ilke laikliktir.

...