Aşağıdakilerden hangisi, I. İnönü Muharebesi’nden sonra toplanan Lorda Konferansı ile ilgili doğru bir bilgi değildir?
A) TBMM’nin hukukî varlığı İtilâf devletleri tarafından ilk kez tanınmıştır
B) İstanbul Hükûmeti ile TBMM arasındaki çatışmadan yararlanılmak istenmiştir
C) İtilâf devletleri, TBMM aleyhine kamuoyu oluşturmayı hedeflemiştir
D) Yunanistan’ın yeni bir saldırıya geçmesi önlenmeye çalışılmıştır
E) TBMM’nin haklılığı ve Misâk-ı Millî tüm dünyaya duyurulmuştur
Kpss kategorisinde

1 cevap

0 oy
Doğru Cevap D)
I. İnönü Muharebesi’nden sonra toplanan Lorda Konferansı ile Yunanistan’ın yeni bir saldırıya geçmesi önlenmeye çalışılmıştır.

İlgili sorular