I. Dünya Savaşı’nın sonlarına doğru İtilâf devletleri kendi çıkarlarına ters olan Wilson İlkeleri’ni kabûl etmişlerdir.
Bu durumun temel sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
A) İnsanlığın yeni bir felâkete sürüklenmesinin engellenmek istenmesi
B) Yenilen devletlerden savaş tazminatı alınması
C) Milletler Cemiyeti’nin kurulmak istenmesi
D) ABD’nin kendi yanlarında savaşa girmesinin sağlanması
E) Sömürgecilikten vazgeçmiş olmaları
Kpss kategorisinde

1 cevap

0 oy
Doğru Cevap D)
 İtilâf devletlerinin  kendi çıkarlarına ters olan Wilson İlkeleri’ni kabûl etmelerinin sebebi , ABD’nin kendi yanlarında savaşa girmesinin sağlanmasıdır.

İlgili sorular

1 cevap