Türk ordusu İnönü muharebelerinde Yunanistan karşısında savunma yapmış, Sakarya Meydan Muharebesi’nden sonra taarruza geçmiştir.
Bu durum aşağıdakilerden hangisinin göstergesidir?
A) Düzenli ordu kurulmadığının
B) İtilâf devletlerinin Yunanistan’ı desteklediğinin
C) TBMM’nin etkinliğini arttırdığının
D) İstanbul Hükûmeti’nin TBMM ile uzlaştığının
E) Türk ordusunun gücünün arttığının
Kpss kategorisinde

1 cevap

0 oy
Doğru Cevap E)
 Türk ordusunun İnönü muharebelerinde Yunanistan karşısında savunma yapması Sakarya Meydan Muharebesi’nden sonra taarruza geçmesi ,Türk ordusunun gücünün arttığının göstergesidir