M. Kemâl, Londra Konferansı’na delege göndermekle,
I. Misâk-ı Millî’yi dünyaya duyurmak
II. İtilâf devletleri arasında anlaşmazlık çıkarmak
III. Ordumuzun toparlanmasını sağlamak
Hedeflerinden hangilerine ulaşmak istemiştir?
A) I B) II C) III D) I-II E) II-III
Kpss kategorisinde

1 cevap

0 oy
Doğru Cevap A)
 M. Kemâl, Londra Konferansı’na delege göndermekle, Misâk-ı Millî’yi dünyaya duyurmaya çalışmıştır.

İlgili sorular