REKLAM

I. İtalya’nın Anadolu’yu boşaltma kararı alması
II. Fransa’nın Yunanistan’ı desteklemekten vazgeçmesi
Yukarıdaki gelişmeler, aşağıdakilerden hangisinin bir göstergesidir?
A) Kurtuluş Savaşı’nın bittiğinin
B) Sevr Antlaşması’nın yürürlükten kalktığının
C) TBMM’nin güçlendiğinin
D) Misâk-ı Millî’nin gerçekleştiğinin
E) İtalya ile Fransa’nın birlikte hareket ettiğinin
Kpss kategorisinde

1 cevap

0 oy
Doğru Cevap C)
İtalya’nın Anadolu’yu boşaltma kararı alması ve Fransa’nın Yunanistan’ı desteklemekten vazgeçmesi TBMM’nin güçlendiğinin göstergesidir.

İlgili sorular