Aşağıdakilerden hangisi, İstanbul Hükûmeti’nin TBMM’ye karşı mücadelesinde başvurduğu yöntemler arasında gösterilemez?
A) İsyânlar çıkarması
B) Anadolu halkını fetvalarla M. Kemâl’e karşı kışkırtması
C) İç isyânları desteklemesi
D) Kuvva-i Millîye birliklerini ayaklandırması
E) Anadolu halkını Ankara Hükûmeti’ne karşı mücadeleye çağırması
Kpss kategorisinde

1 cevap

0 oy
Doğru Cevap D)
Kuvva-i Milliye birliklerinin ayaklandırılmasının İstanbul Hükumeti'nin TBMM'ye karşı mücadelesinde başvurduğu yöntemlerden biri değildir.

İlgili sorular