A) Misâk-ı Millî’nin gerçekleştirilmesi
B) Lâik bir devletin kurulması
C) Kadınlara seçme-seçilme hakkının tanınması
D) Cumhuriyetin ilân edilmesi
E) Çok partili düzene geçilmesi
Kpss kategorisinde

1 cevap

0 oy
Doğru Cevap A)
Misâk-ı Millî’nin gerçekleştirilmesi ,Birinci Meclis’te görev yapan milletvekillerinin ortak amaçlarıdır.

İlgili sorular