tekke ve zaviyelerin kapatılması hangi ilke
Kpss kategorisinde

1 cevap

0 oy
Doğru cevap

Tekke ve zaviyelerin kapatılması laiklik ilkesi gereğidir. Laiklik ilkesi doğrultusunda yapılan inkılaplar:

 • -Saltanatın kaldırılması
 • -Cumhuriyetin ilanı
 • -Halifeliğin kaldırılması
 • -Şeriye ve Evkaf Vekaletinin kaldırılması
 • -Tevhid-i Tedrisat kanunu
 • -Tekke ,zaviye ve türbelerin kapatılması
 • -Medeni Kanunun kabulü
 • -1924 Anayasasından Devletin dini İslamdır maddesinin çıkarılması.
 • -1924 Anayasasına laiklik ilkesinin girmesi
 • -Maarif Teşkilatı hakkındaki kanunun kabulü
 • -Medreselerin kapatılması
 • -Kılık Kıyafet Kanununun kabulü (Peçe ve Çarşaf giyilmesinin yasaklanması)

İlgili sorular

1 cevap
12, Kasım, 2020 Genel Kültür kategorisinde merve sordu