Toplumun amaçlarını benimserler ancak onlara ulaşmak için toplumca onaylanmış araçları (yolları) reddederler.” Merton’a göre insanlar bu anomik duruma hangi tepkiyi gösterirler?
A) Uyum                    B) Şekilcilik                   C) Yenilik                     D) İsyan                      E) Çekilme
Sosyoloji kategorisinde

1 cevap

0 oy
Doğru cevap

CEVAP: C 

Merton’a göre insanlar bu anomik duruma Yenilik tepkisi gösterirler.

İlgili sorular