Türkiye de sosyolojik düşünce 19. Yüzyılın sonu ve 20.yüzyılın başında Osmanlının batı karşısında askeri, teknolojik ve iktisadi olarak gerilemesine bir tepki ve çözüm olarak ortaya çıkmıştır. Bu dönemde ortaya çıkan fikir alımlarını Yusuf akçura, ziya Gökalp, ve prens Sabahattin in klasik eserleri ve görüşleri bağlamında karşılaştırınız.
Üniversite ödevleri kategorisinde

İlgili sorular