atabetül hakayık kime sunuldu
Tarih kategorisinde

1 cevap

0 oy
Doğru cevap

Atabetül hakayık 

Karahanlı beylerinden Muhammed Dâd Sipehsalar'a sunuldu. 

Atabetü'l-Hakayık, Edip Ahmet Yükneki'nin 12. yüzyılda, Karahanlı beylerinden Muhammed Dâd Sipehsalar'a hediye ettiği, hadis ve Arapça beyitlere dayanarak yazdığı şiirlerle, ahlaklı insan olmanın yollarını, ahlak ilkelerini açıklamış, çeşitli ahlakî öğütlerde bulunmuş, İslamî düşünce ve görüşlere yol gösterici olmuş eser. Hakaniye lehçesi ile yazılmıştır. Eserin adı günümüzde "Hakikatlerin Eşiği" şeklinde aktarılabilir.

özellikleri

 • Konusu din ve ahlaktır.
 • Didaktik (öğretici) bir eserdir. Bir nasihatname özelliğindedir.
 • Gazel ve kaside denilebilecek tarzda şiirler vardır.
 • 46 beyit ve 101 dörtlükten oluşmaktadır.
 • Aruz ölçüsüyle yazılmıştır.
 • Telmih (hatırlatma) sanatı kullanılmıştır.
 • Eser 14 bölümden oluşur. Baştaki 5 bölüm giriş, şairin "nevi" adını verdiği 8 bölüm asıl konu, sondaki 1 bölüm de bitiriş bölümüdür.
 • Giriş bölümleri kaside biçimiyle (aa ba ca da...), asıl konu ile ilgili bölümler ve bitiriş bölümü dörtlüklerle (aaba) yazılmıştır. Giriş bölümünde 40 beyit, asıl konu ve bitiriş bölümlerinde 101 dörtlük vardır. Eserin tamamı 484 dizeden oluşur.
 • Eser geçiş dönemi edebiyatı ürünüdür.
 • Atabetü'l-Hakayık'ta üzerinde durulan bir başka konu da, insanın diline sahip olmasıdır.
 • Eserde aruz ve hece ölçüsü bir arada kullanılmıştır.

İlgili sorular

1 cevap
26, Haziran, 2022 Din kategorisinde ela sordu