genç kalemler dergisi hangi dönemdir açıklayın?
Tarih kategorisinde

1 cevap

0 oy
Doğru cevap

Milli Edebiyat döneminde başlar bu dönem, Ali Canip Yöntem, Ömer Seyfettin ve Ziya Gökalp'in 1911 yılında yayımladıkları Genç Kalemler dergisi ile başlar. Genç Kalemler dergisini Ali Canip Yöntem, Ömer Seyfettin ve Ziya Gökalp kurmuştur. Milli Edebiyat döneminde genel olarak Milliyetçilik akımının etkileri görülmüştür.