sömürgeciliğin yaygınlaşmasında etkili olan gelişmeler nelerdir? sorusunun cevabında bana yardımcı olacak birileri var mı?
Tarih kategorisinde

2 Cevaplar

0 oy
Doğru cevap

Sömürgecilik, kolonicilik, kolonyalizm ya da müstemlekecilik, genellikle bir devletin başka ulusları, devletleri, toplulukları, siyasal ve ekonomik egemenliği altına alarak yayılması veya yayılmayı istemesidir.

sömürgeciliğin yaygınlaşmasında etkili olan gelişmeler

  • Sanayi devrimi ve maden, işçi ve asker arayışları,
  • Sanayi Devrimi'nin yükselişi ile imparatorlukların sanayileşme çabaları,
  • Ülkelerin kendi çıkarları için açık pazar arayışları.
0 oy
Sömürgecilik kolonocik  kolonizim ya da müstemtemçilik

İlgili sorular

0 cevap