westphalia antlaşması sonuçları
Tarih kategorisinde

1 cevap

0 oy
Doğru cevap
24 Ekim ve 15 Mayıs 1648Vestfalya antlaşması Otuz yıl savaşları ve Seksen yıl savaşları sonunda imzalanmış olan bir antlaşmadır. Vestfalya antlaşmasına taraf olan devletler Kutsal Roma Cermen imparatorluğu ve Fransa krallığıdır.

westphalia antlaşması sonuçları

  • Bremen bağımsız bir şehir olarak ilan edildi.
  • Modern devletler hukuku ortaya çıktı.
  • Protestanlık ve Kalvenizm tanındı.
  • Kutsal Roma Germen İmparatorluğu güç kaybetmeye başladı.
  • Fransa, Avrupa siyasetine yön vermeye başladı.
  • Almanya güç kaybederken, İngiltere güç kazandı.
  • Hollanda, Portekiz ve İsviçre bağımsızlığa kavuştu.
  • Devletlerarası ilişkilerde mütakabiliyet esası ön plana çıktı.
  • Hiçbir devlet başka bir devletin iç işlerine karışmayacak prensibi kabul edildi.
  • Kilise güç kaybetti.

İlgili sorular

0 cevap
2, Kasım, 2023 Tarih kategorisinde Birkişi sordu