2 abdülhamit hangi fikir akımını desteklemiştir
Tarih kategorisinde

1 cevap

0 oy
Doğru cevap

2. Abdülhamit İSLAMCILIK fikir akımını desteklemiştir. İslamcılık, Osmanlı Devleti'nin bütünlüğünü korumak amacıyla 19. yüzyılın ikinci yarısında önem kazanan bir düşünce akımıdır. Amacı, farklı ırklardan Müslümanları birleştirip kalkındırmak, Hristiyan dünyasının karşısında bir denge unsuru hâline getirmektir.

İlgili sorular