milli kültürümüz ile ilgili maniler
Türkçe kategorisinde

1 cevap

0 oy

Ateşim var külüm yok,

Bülbül oldum dilim yok,

Düştüm zalim eline,

Ah etmedik günüm yok.

Karşı karşı evimiz,

Nedir bizim sevimiz,

Bu seviler bizdeyken,

Verem olur birimiz.

Altınım alay değil,

Yüzüğüm kalay değil,

Sen orada ben burada,

Ayrılık kolay değil.

Karpuz kestim yiyen yok,

Halin nedir diyen yok,

Ben yarime kavuştum,

Gözün aydın diyen yok.

Atladım girdim bağa,

Yazı yazdım toprağa,

O yar benim olmazsa,

Girmem gara toprağa.

Esmerim cizim cizim,

Süngüsü boydan uzun,

Selam söylen yüzbaşıya,

Yarim versin izin.

Mercimeğim kile kile,

Gel ölçelim sile sile,

Mevlam ağız tadı versin,

Geçinelim güle güle.

Kapıcıktan bakıp duru,

Siğinciğin çekip duru,

Sana ki bir gül harmanı,

Burcu burcu kokup duru.

Terzi gider ırmağına,

Gül dalı kırmağına,

Yavuklum yüzük göndermiş,

Al kınalı parmağına.

Bunarın argı yosun,

Beylerin bindiği tosun,

Beyin beyliği e dursun,

Şimdi beylik bizim olsun.

Evlerinin önü yonca,

Orak vurdum yence yence.,

Mevlam ölüm verme gence,

Ne zorların zoruymuş.

Dambırımın ucu pekmez,

Çaların çanların ötmez,

Bekar gıza gücüm yetmez,

Ah bi dul garı dul garı.

İlgili sorular

2 cevap