5. sınıf noktalama işaretleri örnek cümleler
Türkçe kategorisinde

1 cevap

0 oy
Doğru cevap

 Nokta (.)

– Cümle bitimi sonlarına konur.
Örnek: Öğretmenimiz bize yeni konular anlattı.

– Tarihlerin yazılışında gün, ay, yıl belirten sayılar arasına nokta konur.
Örnek: Okulumuz 17.09.2020’de açıldı.

– Sıra bildiren sayıların sonuna konur.
Örnek: 3. sınıf (üçüncü sınıf)

– Nokta, matematikte çarpma işareti olarak da kullanılır.
Örnek: 2×4 = 3.4

2. Virgül (,)

– Cümlede art arda sıralanan eş görevli sözcük ve sözcük öbekleri arasına virgül konur.
Örnek: Pazardan şeftali, muz, elma ve patates aldık.

– Sıralı cümlelerin arasına virgül konur.
Örnek: İstediğim parayı dolaptan aldı, bana uzattı.

3. Soru İşareti (?)

– Soru anlamı taşıyan cümle ve sözcüklerin sonuna soru işareti konur.
Örnek: Dila eve gitti mi?

4. Ünlem İşareti ( ! )

– Acı, sevinç, üzüntü, korku, heyecan, şaşkınlık gibi duyguları belirten sözcük ve cümlelerden sonra ünlem işareti konur.
Örnek: Oha!, Çabuk buraya gel!, Harika!

5. İki Nokta ( : )

– Bir sözcük ya da cümleden sonra örnekler sıralanacak, açıklamalar yapılacaksa bu sözcük ve cümlelerin sonuna iki nokta konur.
Örnek: Bir yılda dört mevsim vardır: sonbahar, kış, ilkbahar, yaz

– Yazıda konuşmaların başlayacağını gösteren sözcükten sonra da iki nokta konur.
Örnek: Naz, sırıtarak dedi ki: Günaydın, nasılsın ?

– Matematikte bölme işareti olarak da kullanılır.
Örnek: 14:2=7

6. Üç Nokta ( … )

– Sözün bitmediğini belirten devamı olan cümlelerin sonuna üç nokta konur.
Örnek: Ali’i görünce öyle mutlu oldu ki…

– Karşılıklı konuşmalarda, söylenmeyen ya da söylenmek istenmeyen sözlerin yerine üç nokta konur.

7. Kesme işareti ( ‘ )

– Özel adlara eklenen çekim eklerini ayırmak için kesme işareti kullanılır.
Örnek: Naz’in nenesi Antalya’ya gidecekmiş.

– Kısaltmalara ve sayılara getirilen ekleri ayırmak için kesme işareti kullanılır.
Örnek:  Saat 13.30’de dersimiz bitiyor.

8. Tırnak işareti ( “ ” )

– Başka bir kişiden ya da yazıdan alınan sözler tırnak işareti içinde yazılır.

Örnek: Kadın “Bir gün beni seveceksin.” dedi.

9. Kısa Çizgi ( – )

– Satıra sığmayan sözcükler, devamı olduğunu belirtmek için kısa çizgiyle ayrılır.
Örnek: arka-
daşımdır.

– Sözcükleri hecelerine ayırırken, heceler arasına kısa çizgi konur.
Örnek: yiyeceklerim, yi-ye-cek-le-rim.

10. Noktalı Virgül ( ; )

– Virgülle ayrılmış farklı görevdeki sözcük ya da sözcük öbeklerini ayırmak için kullanılır.

Örnek: Muz, elma, erik, havuç; pazartesi, salı, çarşamba.

11. Uzun Çizgi (—)

– Bir yazıda karşılıklı konuşmaları belirtmek için uzun çizgi kullanılır. Uzun çizgiye konuşma çizgisi de denir.
Örnek: Ahmet ile aslı tartışıyordu:
—  Ey Ahmet sus!

12. Yay Ayraç ( )

– Cümlede herhangi bir sözcük ya da durumla ilgili yapılan açıklamalar yay ayraç içinde yazılır. (yay ayraça parantez de denir)
Örnek : Atatürk öldüğünde (10 Kasım 1938'de saat 9'u 5 geçe) Elli Yedi yaşındaydı.

İlgili sorular

2 cevap