Sosyal Bilgiler kategorisinde odevvebilim tarafından

Milli kültür öğeleri toplumun ortak değerleridir. Aşağıdakilerden hangisi bu açıklamaya örnek olamaz?

A Mimari eserler
B Halk oyunları
C Müzik eserleri
D Doğal kaynaklar

1 cevap

odevvebilim tarafından

Bu sorunun doğru cevabı Doğal kaynalardır arkadaşlarlar. Başarılarınızın devamını dilerim.

...