REKLAM

Ekonomik büyüme ve ekonomik kalkınma nedir? Aralarındaki farkı açıklayınız. Az gelişmiş ülkelerin kalkınma sorunları nelerdir?
Üniversite ödevleri kategorisinde

1 cevap

0 oy

Ekonomik büyüme ülkenin üretim hacmindeki bir artıştır. Dolayısıyla ekonomik büyüme sadece sayısal bir kavram olarak ele alınmaktadır. Oysa ekonomik kalkınma ekonomideki niteliksel gelişmelerdir. Ekonomik kalkınma toplumun yaşam standartlarında, üretilen malların kalitesinde veya üretim organizasyonunda iyileşmeler yaşanan bir ortamı ifade etmektedir.

Ekonomik kalkınma, “milli gelirin büyümesini teşvik ederek toplumun ekonomik refahının artmasına yol açan bir ülkenin mevcut kaynaklarının kullanım derecesinin artırılması ve verimliliğinin artırılması süreci” olarak tanımlanabilir. yoksulluğun eşitsizliğinin azaltılması, işsizlik durumu ve hepsinden önemlisi daha iyi yaşam kalitesi ile ilgilenmemektedir. Dolayısıyla ekonomik kalkınma, ekonomik büyümeden daha fazlasıdır.
Ekonomik Büyüme = Kişi başına gelirdeki artış > nicel bir ifade.
Ekonomik Kalkınma = Kişi başına düşen üretimdeki artış + kitlelerin refahı > nitel bir ifade.
Ekonomik Büyüme — Daha Dar Bir Kavram: Dolayısıyla ekonomik büyüme ve ekonomik gelişme eş anlamlı değildir. Ekonomik büyüme ülkelerin ekonomik kalkınması için gerekli bir koşul olabilir, ancak yeterli bir koşul değildir.