Bir insanı insan yapan, amaçlarıdır. Niyetlenmiş davranış, insanın vizyonunu belirler. Bunu şu örnekle açıklayabiliriz: Büyük bir mabedin inşaatında çalışan iki kişiye ne yaptığı sorulur. Çalışanlardan biri ''Gündelik elli liraya yevmiye ile iş yapıyorum'' der. Diğeri ise ''Bu şehrin en büyük mabedinin inşasında çalışıyorum'' cevabını verir. Yapılan iş aynıdır, ama vizyon farklıdır.Bu açıklamayı dikkate alarak amaçlarımızı bu yönde nasıl kanalize edebiliriz.
Üniversite ödevleri kategorisinde

İlgili sorular