Hz. Ömer İslam Devleti’nin teşkilatlanmasına yönelik olarak hangi düzenlemeleri yapmıştır?
Tarih kategorisinde

1 cevap

0 oy
Doğru cevap

Hz. Ömer, fetihlerle sınırları genişleyen İslam Devleti’nin yönetimini kolaylaştırmak amacıyla merkezde divan teşkilatını kurdu.
Ülke topraklarını vilayetlere ayırarak buralara valiler ve kadılar atadı.
Maliyeye önem vererek vergileri sistemli hâle getirdi. Devlet görevlilerine maaş bağladı. Devletin gelir gider işlerini düzene koymak için de beytü’l-mal denilen devlet hazinesini kurdu.
Hz. Ömer ülke genelinde nüfus sayımı ve kadastro işlemi yaptırdı. Böylece ileride kurulacak İslam devletlerine örnek oluşturacak şekilde İslam Devleti’nin teşkilatlanmasını tamamladı.