REKLAM

Suffe, hüsn-ü hat, Beytü’l-Hikme, cizye ve mu’îd kelimelerinin anlamlarını açıklayınız
Tarih kategorisinde

1 cevap

0 oy
Doğru cevap

suffe; Hz. Muhammed’in Kur’an’ı ve İslam’ın esaslarını öğreterek Medine’de ders verdiği yer suffe.
hüsn-ü hat; İslam sanatında süsleme ögelerinden bir diğeri olan yazı hüsn-ü hat denilen güzel yazı sanatı.
Beytü’l-Hikme; Beyt'ül Hikmet, Abbasiler tarafından, 800'lü yılların başında, Bağdat şehrinde kurulan kütüphane ve çeviri merkezinden oluşan bir bilim merkezidir.
cizye; İslam ülkelerinde gayrimüslimlerden alınan bir vergi.
mu’îd; Müderris yardımcılarına müzakereci veya mu’îd denirdi.

İlgili sorular