Toplumsal özelliklerin hukuk sistemlerinin oluşumundaki etkisine örnekler vermeye çalış
Tarih kategorisinde

1 cevap

0 oy

Hukuk sistemleri toplumdan topluma farklılık gösterir. Yasaklamalar ve cezalar da yine o toplumun örf ve adetleriyle birlikte nesilden nesile aktarılarak süreklilik kazanır. örnek; Hitit Hukuku, Urkagina Kanunları, Hammurabi Kanunları, Tevrat Hukuku.