antik çağdan günümüze element kavramını açıklayıp robert boylenin bu süreçteki yerini belirtiniz
Kimya kategorisinde

1 cevap

+2 oy
Doğru cevap

Antik çağdan günümüze geldikçe Orta Çağ’da Aristo’nun dört element teorisine göre elementler belirli ve temel özellikler göstermektedir. Daha sonra Robert Boyle (Rabırt Boyl), 1661 yılında “The Sceptical Chymist” (Kuşkucu Kimyager) adlı kitabını yayımladığında Aristocuların görüşlerini yerle bir ederek simya çağının kapanmasına sebep olmuştur. Boyle, elementleri maddenin parçalanamayan yapı taşları olarak açıkça tanımlamıştır.