kurban ibadetinin önemini belirten bir ayet ve bir hadis
Din kategorisinde

1 cevap

0 oy

Kurban ibadetinin önemini belirten bir ayet; Biz, (İbrahim’e) büyük bir kurbanlık vererek onu (İsmail’i) kurtardık. (Saffat 107)

Kurban ibadetinin önemini belirten bir hadis; Câbir (r.a.)’den rivâyete göre, şöyle demiştir: Hudeybiye’de, Rasûlullah (s.a.v.) ile beraber deveyi de sığırı da yedi kişi için boğazlayıp kurban etmiştik. (Ebû Dâvûd, Dahaya: 6; İbn Mâce: Dahaya: 5)

İlgili sorular