Maddenin gaz hâlinin genel özellikleri nelerdir? Araştırınız
Kimya kategorisinde

1 cevap

+1 oy
Doğru cevap

GAZLARIN GENEL ÖZELLİKLERİ Bütün gazlar genel olarak aşağıdaki fiziksel özelliklere sahiptir: 

♦ Gazın miktarı ve bulunduğu kabın hacmi ne olursa olsun bütün gazlar bulundukları kabın hacmini ve şeklini alırlar

 ♦ Gazlara belirli basınçlar uygulanarak hacimlerinde çok büyük değişimler gerçekleştirilebilir

♦ Gazlar sıcaklıkları düşürüldüğünde veya yüksek basınç koşullarında sıvılaştırılabilirler 

♦ Bütün gazlar birbirleri ile her oranda homojen olarak karışırlar 

♦ Bir maddenin katı ve sıvı haline göre gaz halinin yoğunluğu en düşüktür. 

♦ Gaz tanecikleri bulundukları kabın içinde gelişigüzel hareket ederler. Bu hareket öteleme, dönme ve titreşim hareketi olabilir 

♦ Gazlar bulundukları kabın bütün yüzeylerine eşit çarparak her noktaya eşit basınç oluştururlar. 

♦ Maddenin en düzensiz halidir. Taneciklerinin yüksek enerjilerinden dolayı bulundukları ortamdan başka bir ortama kendiliğinden geçebilirler. Akışkandırlar. 

♦ Isıtıldıklarında genleşebilirler

♦ Aynı maddenin katı ve sıvı haline göre tanecikler arası etkileşim az, tanecikler arası uzaklık ise fazladır.