bütün sanat eserlerinin anahtarı olarak düşünülen unsur hakkında neler söylenebilir
Edebiyat kategorisinde

1 cevap

0 oy

Metne göre bütün sanat eserlerinin anahtarı dildir, sanat eserlerinin kendi diliyle anlattıklarının ayrıca anlatılabilmesi yazı ve konuşma dilinin aracılığıyla olur. Tabiat, şiirin, musikinin, mimarinin ve resim sanatının ortak esin kaynağıdır. Bütün bunların toplumun genel algısında yer etmesi için yine dilin aracılığına ihtiyaç duyulur. Sanatlar arası etkileşimin tarihi serüveninde dilin önemini görmekteyiz. Disiplinler arası etkileşim dil ile sağlanmış, uzak kültürleri tanıma büyük ölçüde yazılı kaynaklar sayesinde oluşmuştur.