REKLAM

fizik biliminin prensiplerine dayalı çalışan tıp alanında kullanılmakta olan araç ve gereçler
Fizik kategorisinde

2 Cevaplar

0 oy

Canlıların yapısındaki oluşumların belirlenmesi amacıyla kullanılan “nükleer manyetik rezonans” (NMR) cihazı 

Organik yapıların görüntülenmesi için kullanılan “X-Işınları (Röntgen)” cihazı 

Vücut içinin görüntülenmesinde kullanılan “CT” (Computed Tomography/Bilgisayarlı Tomografi) cihazı

MRI” (Magnetic Resonance Imaging/Manyetik Rezonans Görüntüleme) cihazı ve “PET” (Pozitron Emisyon Tomografisi cihazıdır. 

0 oy
Görüntüleme cihazları