Hitit İmparatorluğu ile Mısır Krallığı'nı siyasi gücün meşruiyet kaynakları bakımından karşılaştırınız.
Tarih kategorisinde

1 cevap

0 oy

Hitit İmparatorluğu siyasi gücün meşruiyet kaynağı tanrılar idi devlet işlerinde son sözü söyleme yetkisinin tanrı tarafından krala verildiği kabul edilirdi. Hitit kralı tanrı adına devleti yönetir, orduya başkomutanlık yapar, kanunları koyar ve baş yargıç olarak bu kanunları uygulardı.

Mısır Krallığında Dinin yönetim üzerindeki etkisi İlk Çağ’ın en önemli medeniyetlerinden birine ev sahipliği yapan Mısır’da daha fazlaydı. Mısırlılar firavunlarını yeryüzünde insanların arasında yaşayan bir tanrı olarak görür ve onun adına tapınaklar yaparlardı. Bütün Mısır ülkesi firavunun malı sayılırdı. Firavun devletini hiçbir sınırlamaya tabi olmaksızın istediği gibi yönetirdi.