temel hak ve özgürlüklerin korunmadığı bir dünyada yaşam nasıl olur? konulu ders için cevap arıyorum
Sosyal Bilgiler kategorisinde