(p ve q)' veya (r' ve q) = 0 olduğuna göre p,q ve r nin  doğruluk değerleri nelerdir.
Matematik kategorisinde

1 cevap

0 oy
Avb=0

A=0, b=0

(P^q)'=0 , (r' ^q) =0

(p^q)=1,   r'^1=0

p=1, q=1, r'=1, r=0